Sjakkfantomets nachspiel – 2. VM-parti


Magnus åpnet med dronningbonden slik at det ble dronninggambit mot Caruana
Foto: World Chess | https://www.facebook.com/pg/theworldchess/photos/

 

Caruana tok første stikk på psykologi

Så har utfordrer Fabiano Caruana overlevd de to første partiene og ikke bare det – etter at Magnus fikk inn en sterk åpning med påfølgende vinststilling i første matchparti – der han ikke klarte å vinne, så har Caruana dominert matchen psykologisk slik jeg ser det. Han har en klar psykologisk fordel i matchen på det nåværende tidspunktet. Caruana nøytraliserte nemlig Magnus sin vinststilling og holdt sluttspillet lett til remis i første matchparti, han fikk inn en lang forberedelse i dronninggambit i andre matchparti og viste der at han er fullt på høyde med Carlsen åpningsteoretisk og at han kan drepe partiene teoretisk om Carlsen går inn i hovedvarianter. Caruana kommer rustet til tennene der han har fått forberede seg og det er i prinsipielle hoved-varianter. Han har også fått en boost av å overleve en tapt stilling – og han markerte sitt territorium ved å vise mot i andre matchparti og velge en variant som har blitt uglesett, og som har gått i glemmeboka i vår datatid. Mange små tegn peker Caruanas vei nå. For når Magnus vet at han ikke kan forvente seg hoved-varianter med hvit – slik Caruana alltid har tillatt han før å spille og overraske først i – så svarer nå Caruana med samme mynt – ved å avvike først. Det skulle jo være Magnus sin lut å finne små gullkorn i teorien som fort kan bli til gull – så en kan si at Caruana har forrykket maktbalansen. Magnus sin tro på egne matchforberedelser må nemlig ha fått seg et lite skudd for baugen etter 2. matchparti. Allikevel er det tidlig i matchen og alt for tidlig til å konkludere – mye vil skje! Men vi har lov å tenke høyt og da vil jeg tro at maktbalansen psykologisk sett vil forrykkes flere ganger underveis. Trender vil brytes og nye trender vil dannes. Dette er ingen dans på roser og det blir en god og tett match vil jeg tro.

 

VM kan by på åpningsteoretiske utfordringer for Magnus:


Caruana skal serve med hvit i neste parti

Når Caruana nå har overlevd de to første partiene der Magnus har brukt to overraskelsesvåpen for å ramme Caruana tidlig i matchen – så er han np klar til å spille på vinst selv. Magnus sitt forsøk på å vinne med å spille hardt på vinst med både svart og hvit var klokt ut fra nervene Caruana må ha hatt – men det har også kostet. Der den ene taper – vinner den andre og jeg mener altså at Caruana nå har momentum i matchen. Caruana kan gå inn i hviledagen ved å være fornøyd med seg selv, fornøyd med teamet sitt og med tro på det som skal skje mandag. Der vil han trolig serve hardt på nytt og spille på vinst. Magnus kan gå inn i hviledagen irritert over at han ikke fikk ballen i mål i første matchparti, over at teamet hans ikke hadde gitt han input på 10…Td8!? og at han skal ut med svart i neste parti og trolig må forsvare seg. Ja, for jeg tror ikke trenden om at Black is OK vil fortsette.

 

 

Naturlig med svart initiativ tidlig i matchen

Det er likevel naturlig at det blir slik i de første partiene – men det er også naturlig at det blir viktigere og viktigere å ha hvit utover etter at en har fått mer informasjon om motstanderens forsvar. Hvorfor det, mon tro? Fordi en kommer til matchen best forberedt med svart fordi det viktigste i matchsspill er, å ikke tape. Taper du ingen partier – taper du heller ikke VM. Tidlig i matchen går en heller ikke inn i løvens hule og møter den åpningen som motstanderen trolig har preppet aller mest med datamaskin som hvit. Så det er et moderne datafenomen at det er blitt vanskeligere å serve hardt med hvit tidlig. Nå vet begge noen av VM-åpningene til motstanderen og det gir viktig kunnskap. Begge spilleres førstetrekk kan være avslørt og selv om særlig Magnus er et bevegelig mål – så betyr det noe at Caruana har røyket ut at Magnus også kommer til å spille siciliansk. Da kan nemlig Caruana komme enda bedre forberedt med sin Rossolimo neste gang – eller sågar spille åpen siciliansk. Det er viktig å kjenne kampterrenget! Bruker du tanks kan det ikke være et fjellandskap som det kjempes i.

 

Å ikke finne ro åpningsteoretisk gjør deg til et jaget dyr

I år 2000 i London mellom Kasparov og Kramnik fikk Kasparovs Grünfeld seg ett skudd for baugen alt i andre matchparti. Dette fikk en nesten like stor innvirkning på matchen som det faktum at Kramnik klarte å forsvare seg med svart med Berlinforsvaret. Kasparovs båt tok inn vann tidlig i hovedforsvaret hans! Hva skjer? Må han over til plan B alt etter ett svartparti? Hva skjer hvis plan B også ryker? Spørsmålene ble mange for Kasparov som også tapte i en Nimzoinder, og som ikke fant trygg grunn med de svarte brikkene i denne matchen. Nåt Kramnik spilte mot Leko i år 2004 fikk hans russiske forsvar suksess alt fra første matchparti og når Kramnik holdt remis i tredje matchparti skiftet Leko til plan B – han begynte å spille 1.d4. Slik kan jeg fortsette. VM-matchene lever sitt liv og planer som er lagt brytes og nye skapes. Ulike scenarier er planlagt på forhånd – men en må hoppe over til nye planer om en går helt ad undas. Hvis en blir en hvileløs frosk som hopper fra sted til sted og ikke finner trygg grunn noe sted, har en et stort problem og det blir alt for ressurskrevende å hele tiden finne ny upløyd mark.

 

 


Mange har lyst å se på VM selv om arrangøren kritiseres for å la folk se alt for lite
Foto: World Chess | https://www.facebook.com/pg/theworldchess/photos/

 

Magnus ante uråd på pressekonferansen

Magnus skjønte på pressekonferansen at det ikke var bra for hans VM-prosjekt at Caruana viste muskler mot hans overraskende VM-valg med 1.d4 alt i første forsøk. Han visste at det faktum at Caruana er villig til å forsvare seg på Kramnik sitt vis – kan gjøre at Magnus selv må revurdere endel ting han tok for gitt. Magnus sitt prosjekt så langt har nemlig vært å spille ganske skarpt – å prøve å få en åpningsfordel på klassisk vis – og å spille på den. Det er ikke en slik strategi jeg så for meg – men den har vært god. For delvis har nok teamet til Magnus tenkt at han ikke lenger spiller best når han spiller trykk-spill over tid – men at han nå spiller farligst mot Caruana når han bruker hele verktøyskrinet sitt – og det er i så fall en interessant vurdering som jeg deler. Ellers er det et uttalt mål fra Team Magnus å sette Caruana på prøve i særlig de første partiene av matchen der nervene er mest frynsete – det har de forsøkt.

 

Kramniks moderne åpningsteoretiske våpenarsenal

Kramnik har revolusjonert åpningsspillet i sjakk på 2000-tallet. Ideen hans er å finne så dype strategiske åpninger at maskinene ikke fullt ut klarer å grave seg ned til grunnvannet der sannheten ligger. Dels spiller han halvbløffer basert på gammel glemt teori der han har forberedt seg på forhånd med maskin og der han vet at hvis bløffen slår inn, får han rikelig igjen for det. En slik halvbløff spilte Kramnik mot nettopp Caruana i kandidatturneringen 2018 der stormester Oliveiras 5…c5?! i en dronninggambit-type fra en turnering på Mar Del Plata i 1947 ble børstet støvet av og forsøkt vitalisert med suksess og remis som resultat. Ellers har Kramnik i all hovedsak vitalisert åpningsspillet ved å forfine åpninger som Berlinforsvaret med svart, semi-Tarrasch-varianten i dronninggambit med svart, russisk med svart og ikke minst katalansk. Dype strategiske åpning som har et rikholdig idémessig grunnlag selv om teorien her også går videre og videre. Hvis Caruana virkelig har Kramnik som en slags rådgivende kraft – noe som ikke er umulig, men ikke på noen måte bekreftet – så tror jeg at Caruana har fått klar beskjed. Ikke vær for statisk i VM, ikke vær en sitting Duck som Carlsen vet hvor han skal finne og ikke gi han 100% sjanse til å overraske først i noen partier. Gi han noe åpningsteoretisk å tygge på – og det gjør du best på «Kramniks-vis».’

 


Magnus hadde et visst spenningsnivå og er spent på hva Caruana vil svare
Foto: World Chess | https://www.facebook.com/pg/theworldchess/photos/

 

Alpha Zero-inspirasjon

Det er også kjent at Caruana bruker Leela Chess Zero som er et neuralt nettverks program som har vært utviklet det siste året og som spiller sjakk på en noe annen måte enn de kommersielle programmene som lenge har vært eneveldig sammen med Stockfish som også er Open source. Jeg tror ikke VM-matchen blir påvirket nevneverdig av dette om ikke en tvil i Magnus sitt team på at deres analyser er OK sprer seg. Leela Chess Zero er på ingen måte noe nært Alpha Zero og nytten er deretter selv om det er et stort pluss for Team Caruana om Magnus ikke motvirker hans bruk av dette programmet ved å gjøre det samme. Det tror jeg Team Magnus gjør.

 

Andre matchparti – Magnus starter med 1.d4

Jeg synes altså det var klokt av Magnus å starte andre matchparti med 1.d4. Det er høyst sannsynlig at Caruana spiller russisk mot 1.e4 – det vet Magnus allerede. Nå fikk Magnus røkt ut Caruana sitt våpen mot 1.d4 og hvis han da går over til 1.e4 i fjerde matchparti vet han og teamet hva de har å forholde seg til fremover – i hvert fall kanskje. Caruana er nemlig en mer trofast fyr mot sitt repertoar enn det Kramnik er og han liker å tenke dypt i stedet for å tenke bredt rent åpningsteoretisk. Det vil si at han vil ha orden på hele variantspekteret og ikke bare på overflaten for å føle seg vel. I andre matchparti ble det en dronninggambit fra start der Caruana gikk inn i det via den indiske trekkrekkefølgen. Dermed kan han spille Nimzoindisk om Magnus velger et tidlig Sc3. Slik får ikke Magnus inn noen av de skarpeste variantene i dronninggambit og slik spilte også Caruana i kandidatturneringen der han stort sett møtte katalansk. Magnus valgte den moderne hoved-varianten med 5.Lf4 mot dronninggambiten til Caruana, som svarte med mye kjent teori som Magnus har diskutert med Nakamura tidligere i 6…c5!?-varianten.

 

Magnus da han oppdager Caruana sitt overraskende åpningstrekk:

 

Et gammelt trekk i en moderne variant!

Caruana vant altså åpningsballet med et nytt trekk i en gammel åpning. I denne moderne varianten som Magnus har spilt en rekke ganger med begge farger forventet han seg at Caruana ville spille 10…Le7 eller Karpovs 10…Te8!? fra VM-matchen mot Korchnoi i 1978. Ellers spilte Karpov hovedtrekket 10…Le7 tre ganger i denne VM-matchen. Men Caruana fulgte ikke Karpovs eksempel – han hadde funnet inspirasjonen sin på 60-tallet! I partier spilt mellom 1965 og 1971. Der ble blant annet et svært interessant parti mellom herrene GM Borislav Ivkov og Vojko Musil spilt i Maribor i 1967. Dette partiet har fanget min interesse fordi dette partiet sammenfaller med mine analyser med Stockfish 9 om hva som er svarts beste fortsettelse. Hva var Caruana sitt scoop mot tro? om hva som tro? Alle vet at 11.Sd2 er trekket på de fleste litt tvilsomme svar på hvits 10. trekk og dette er det beste også etter 10…Td8!?. Jeg tror forøvrig at 10…Td8!? er så interessant at det kan bli spilt på nytt i VM.

 

Stormestre har tenkt at 10…Td8!? ikke var et fullverdig trekk!?

 

Hva hadde Caruana så forberedt?

Det Caruana hadde forberedt, og som ble spilt i partiet til stormester Ivkov av IM Musil i 1967 er trolig: 10…Td8!? 11. Sd2 d4!! 12. Sb3 Db6 13. Na4 Lb4+! 14.axb4 Dxb4+ 15. Sd2 e5! med svart – noe som gir spennende spill for begge parter og en uavklart stilling. Det er forståelig at Magnus ikke ville inn i dette mot Caruana sine computeranalyser! Det kan følge: 16. Lg5 Da5 17. b3! Sb4 18. Dc1 Lg4! 19. Le2 b5! og svart har trolig løst sine åpningsteoretiske problemer – brettet står i brann og mye kan skje!? Trekket 10…Td8 vil nå bli analysert dypt – og vi vil få vite om det var et blaff eller om det er et trekk med dyp mening alla Kramniks åpningsvalg. Sesse gir hvit en fordel på 0.69 etter 11.Sd2 – men jeg synes altså ikke at Sesses prinsipielle variant overbeviser og innfrir en slik evaluering etter egne, dype data-analyser.

 


Caruana hadde forberedt store komplikasjoner der han forventet å få motspill
Foto: World Chess | https://www.facebook.com/pg/theworldchess/photos/

 

Magnus kjente lukten av fare

Da Magnus så 10…Td8 stirret han i vantro på Caruana i 10 sekunder – men fikk ingen respons. Dette klippet kan sees på Twitter. Så tenkte han «Ohhhh shit!» sa han på pressekonferansen og deretter var det bare å se om han ville ta opp hansken og gå for gull, eller om han ville styre klar av store komplikasjoner. Å spille mot Caruana sin datamaskin og hans sekundanters analyser uten å ha egne analyser ville vært galskap og dette visste selvsagt Magnus. Dermed valgte han å roe ned spillet med 11.Le2 for å få rokert raskt slik at kongen i hvert fall kom i sikkerhet. Caruana var forberedt på dette også og når han fikk inn hjemme-forberedelsen 15…Ld6! – hadde han fordel med svart. Han fortalte på pressekonferansen at han visste om trikset med 17. Sc4? Dxc3! 18. Dxc3 Sxc3 og siden det henger på både d1 og e2 – sistnevnte sted med sjakk, så er svart akkurat i posisjon til å få materiell fordel og noe å spille videre på vinst med. Magnus kjente ikke til dette og så det sent over brettet. Han ville heller ikke utfordre skjebnen med det svært spennende 17.Sxf7!? som ville vært et kølleslag som det hadde vært spennende å se hvor godt Caruana var forberedt på… Variantene etter dette kan fort bli forserte og Magnus må se svært langt for å rettferdiggjøre offerspillet – slik sett var det klokt at han i stedet dro i nødbremsen, spilte en mindreverdig fortsettelse og nøyde seg med et tvilsomt sluttspill som dog var klar remis. Evnen til å dra i nødbremsen er en styrke og Magnus sin årvåkenhet i dette partiet var hans eneste styrke i 2. matchparti slik jeg ser det.

 

Kasparov kommenterte første parti på en instruktiv måte:

 

Caruana valgte å ikke spille til evig tid

Caruana skjønte hvor båten bar og spilte ikke i time etter time med bonde over – i stedet ble det remis etter 49 trekk i en klar remisstilling. Å spare krefter tjener Caruana på som trolig har minst stamina over tid selv om det ikke er åpenbart. Magnus er utvilsomt i best fysisk form – men det betyr ikke nødvendigvis at han har best mentalenergi. Det er nemlig kjent at Magnus på sitt beste har en ekstrem konsentrasjon som koster svært mye mentalenergi og har blir dermed mer sliten enn sjakkspillere flest. Han sier selv at han liker å sove i 12 timer når han har spilt sjakk. Uansett var Caruana premissleverandør i andre matchparti. Han har nå spilte seg varm i trøya og de fleste tror at nervene nå har lagt seg, at han er klar for å slåss og at det blir et hardt oppgjør på mandag. Det tror jeg også.

 

Tredje matchparti tror jeg blir svært viktig!

Jeg tror fort vi får den første avgjørelsen i matchen i tredje matchparti. Jeg tror også at Caruana spiller kongebonden frem nok en gang og at han gjerne gjentar det de spilte i første matchparti tross en mindreverdig stilling der. I så fall vil han trolig velger en annen plan og da primært en a3 og b4-plan hvis han får muligheten til å spille Chebanenko-siciliansk nok en gang. Men kanskje aner Magnus uråd? At han skjønner at Caruana nå er helt inne i matchen og forstår at det er han som trenger å snu det psykologiske bildet før han trekker en ny sicilianer opp av hatten? Slik sett er det mest sannsynlige der med kongebondeåpning med spansk som mest sannsynlig forgreining i tredje matchparti. Vi gleder oss til mer sjakk. Caruana vil nå utvilsomt satse litt i de to neste hvitpartiene sine – det er veldig viktig å vinne et av disse! Grunnen er at Magnus har to hvite server midt i matchen og der kan Magnus bli farlig. Grunnen er også at det vil gi Caruana et momentum og mye å gå på i matchen. Det vil også skape bølger psykologisk hos Magnus. Så stalltipset mitt er mer moderat aggresjon fra Caruana med hardt trykk på vinstspillet hvis sjansen først byr seg. Det er momentum Caruana.

 

Andre VM-parti grafisk fremstilt:

 

Andre VM-parti med analyser fra LiChess finner dere her

 

Her er det 2. matchpartiet der det kritiske øyeblikket var etter svarts 10. trekk:

 

Det står 1-1 etter to partier – hvem får kalde føtter først?

 

PS: Jeg setter stor pris på støtten jeg har fått så langt – alle har fortsatt en unik mulighet til å vise at de leser spalten både i kommentarfeltet og ved en donasjon.

 

 

Aktuelle lenker:

 

Magnus spiller hvit den 10. november, og så er det fridag søndag:

8 tanker om “Sjakkfantomets nachspiel – 2. VM-parti

 1. Tak for den hurtige opdatering. Vi skal huske at Carlsen er allermest farlig når han har tabt et parti! Dette tror jeg er en stor forskel mellem ham og Caruana. Sidstnævnte bliver nemmere slået ud mentalt fordi han er en perfektionistisk type spiller.

  • Carlsen var en slags Comeback Kid – usikker på om du har empirien med deg den dag i dag. Caruana er fenomenal til å omstille seg – noe han blant annet viste i kandidatturneringen.

 2. Hei! Veldig fyldig og som vanlig svært interessante observasjoner og tanker du har om starten på matchen. Synes selv at det har vært en svært spennende og frisk åpning med spesielt det 1.partiet hvor det var gevinststilling til en av partene. Magnus spilte flott med sort og Caruana virket preget av alvoret etter min mening. Deler din vurdering i at Caruana nå er «inne» i matchen. Vi ser hvor på vakt Magnus må være for å ikke gå rett inn i Team Caruanas forberedelser. Personlig trodde jeg Carlsen ville spille 1.e4 og at det ville bli russisk eller spansk. Men Carlsen kan jo spille 3.Sc3 istedet for å unngå russisk. Og vår mann er jo typen til å skvise ned russisk forsvar eller hva?😊

  • Tror vi får se 1.e4 av Magnus før eller siden i denne matchen og da tror jeg sterkt på russisk fra Caruana slik de fleste andre gjør. Magnus kan spille veldig mye forskjellig mot russisk – blir en ekstra spenning i hva han så vil velge i et VM.

   Ellers gleder jeg meg stort til 3. matchparti – tror på et virkelig kampparti slik vi fikk det i 1. matchparti.

 3. Takk for post-match analyser av det fortsatt eminente slaget

  Etter et strålende førsteparti er det som du sier lov å håpe på mer krutt i dag. Vise at de gamle er eldst… slo ikke selv V. Korchnoi godeste Fabi i 2011 med svart? Helt latterlig å tenke på – og føles som om Gjermund Eggen på treski skulle slått Klæbo eller Nordthug (uten forkleinelse til geniet Korchnoi)
  Det er med andre ord mulig å ta fokus bort fra regnemaskinen Caruana som enkelte frykter, og tanken på at onkel skrue/Rex S. har «kjøpt» alpha zero i julepresang.
  Selv var jeg imponert over hvor fattet Magnus var etter første parti. Som om han hadde en slags innvendig ro (til tross for at seieren mildt sagt var innen rekkevidde som vi vet og glapp) Kan hende det tyder på at han føler hvem som vil ta dette hjem – om skøytene strammes litt og trykket holdes oppe over tid.

 4. Angående Alpha Zero så har ingen av dem tilgang til dette ekstreme supersystemet – begge har tilgang til open source-programmet Leela Chess Zero – men hvor mye det blir brukt vet jeg ikke noe om.

  Magnus fikk en vaskelig åpning i tredje parti slik jeg ser det – Caruana spilte det jeg anbefalte her på bloggen etter første matchparti og som er kjent teori. Men så ble det likt og nå står Magnus best, det neste er vel at Magnus har klar fordel og presser…

 5. Jeg tittet litt på åpningen og tror 15..e5 16.Lg5 Da5 17.Db3 Sb4 18.Le2 Ld7 19.Lxf6 gxf6 20.Ta1 dxe3 21.fxe3 b5 22.0-0 bxa4 23.Dc3 ser ut som den kritiske fortsettelsen, om man skulle ønske å driste seg ut i dette med hvit.

  • Takk for innspill Jon Ludvig – ser for meg ut som varianten akkurat er spillbar. Men at den er noe suspekt om hvit har denne kunnskapen, og at svart da får et slitesluttspill om vi går enda lenger inn i analysene. Så jeg tror det var et engangseventyr for Caruana.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.